SAADET ASRI/EGİTİMİN BAŞLANGICI “Hazırlık”

Saadet asrına doğru eğitimin başlangıç noktasında eğitilen ve hem de eğiten olarak Resulüllah (sav)’i görüyoruz. Biz de tam bu noktada durup, Allah’ın bu “son seçilmiş insan”ı Hz. Muham- med’i (sav) nasıl bir süreçten geçirdiğini, onu nasıl o kutlu vazifeye hazırladığını, nasıl te’dip ve terbiye ettiğini görüp izliyoruz. Allah(cc), her bir toplumdan kendi gerçekliklerine uygun olarak […]

ÇAĞDAŞ DÜNYADA YASAMA KAYNAĞI OLARAK KUR’AN

Giriş “Ey iman edenler! Allah’ın ve Rasulünün önüne geçmeyin, Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah her şeyi işiten ve bilendir.”(1) Kur’an, biz Müslümanlara Müslümanca bir hayatın olmazsa olmaz şartı olarak Allah ve Rasulüne karşı haddimizi bilmek olduğunu öğretir. Ayrıca bu haddini bilme durumu imanın da bir gereğidir; sadece ahlaki-vicdani bir olgu olmayıp hayatın her noktasında kendini gösteren, […]