SAADET ASRI/EGİTİMİN BAŞLANGICI “Hazırlık”

Saadet asrına doğru eğitimin başlangıç noktasında eğitilen ve hem de eğiten olarak Resulüllah (sav)’i görüyoruz. Biz de tam bu noktada durup, Allah’ın bu “son seçilmiş insan”ı Hz. Muham- med’i (sav) nasıl bir süreçten geçirdiğini, onu nasıl o kutlu vazifeye hazırladığını, nasıl te’dip ve terbiye ettiğini görüp izliyoruz. Allah(cc), her bir toplumdan kendi gerçekliklerine uygun olarak […]

Buhari ve Kitabü’rrikak

İmam Buhari’nin (r.a.) es-Sahih’inde yer alan ana başlıklardan biri de Kitabu’r-Rikak’tır. Hz. Peygamber’in (a.s.) sünnetine ve sözlerine gösterdiği rikkat münasebetiyle asırlardır ümmet içinde haklı bir konuma ve değere sahip olan İmam Buhari (r.a.), muhalled eseri es-Sahih’de rikkate dair müstakil bir bahis açarak bu hususta Resulullah’ın (a.s.) örnekliklerinden bir kaçını sunmuştur. Bu bahiste yer alan hadisleri […]