SAADET ASRI/EGİTİMİN BAŞLANGICI “Hazırlık”

Saadet asrına doğru eğitimin başlangıç noktasında eğitilen ve hem de eğiten olarak Resulüllah (sav)’i görüyoruz. Biz de tam bu noktada durup, Allah’ın bu “son seçilmiş insan”ı Hz. Muham- med’i (sav) nasıl bir süreçten geçirdiğini, onu nasıl o kutlu vazifeye hazırladığını, nasıl te’dip ve terbiye ettiğini görüp izliyoruz. Allah(cc), her bir toplumdan kendi gerçekliklerine uygun olarak […]

TEK BAŞINA DEĞİLSİN, RİKKATLİ OL!

Giriş “Her kim sabreder ve bağışlarsa bu davranış azim gerektiren işlerdedir.” Şura 43 Rikkatin ve zarafetin anlamını kaybettiği bir çağdayız. Modernizm bütün insani değerleri tüketiyor ve anlamsızlaştırarak yok ediyor. Buna karşı direnmek zorlaşıyor ve büyük bir azmi zorunlu kılıyor. Zorlaşıyor çünkü karşımızda ‘bedeviliğini’ açıkça göstermeyen ve kendini ‘medeni’ diye tanıtan bir çağ var. Bütün boyutlarıyla […]

Sohbet Adabı—5 (Sorunlarımız)

DOLU KABI DOLDURMAYA ÇALIŞMAK Bilmediğini bilmeyenler insanların ahmaklıkta ileri gidenleridir. Zira cehaletinin farkında olmayanlara bir şey öğretmeye çalışmak deveyi iğne deliğinden geçirmekten daha zordur. Sohbet ehli olan her kişi, zihin babında – bilgi dağarcığında illa ki boşluk bulunduğunu bilmeli. Yine bilmeli ki ” her ilim sahibinin üstünde bir ilim sahibi vardır.” Hele de ilim ile […]

Sohbet Adabı—4 (Sorunlarımız)

Giriş Günümüz Müslümanları olarak edebe dair yaşadığımız sorunların tabii bir yansıması, sohbete dair edebimizde de yaşamaktayız. Müslümanca bir sohbet ortamının oluşturulmasında, bu ortama iştirak etmede ve bu ortamdan istifade etmede gereken hassasiyeti sergilemekteyiz. Şüphesiz bu durumun pek çok sebebi bulunmaktadır. Biz burada bu sebeplerden bir kısmına değineceğiz. Sohbet Ortamının Sıradanlaşması Hz. Peygamber (as) ve onun […]

Sohbet Adabı—3 (İzin İsteme—İsti’zan Bahsi)

Giriş Sorumluluk sahibi her Müslüman, taşıdığı bilinç gereği, Allah adına yapıp ettiği işlerde başına buyruk davranamayacağını bilir. Yine bu bilinç gereği, yapıp ettiği işlerde hukuka ve edebe riayet eder. Müslüman olmasından kaynaklanan birliktelik ortamların da diğer kardeşlerinin ve sorumlu şahsiyetlerin hukukuna edebli bir şekilde riayet eder. Çeşitli davranışlarını onların bilgi ve izni çerçevesinde yapar. Bu […]

Sohbet Adabı-2 (Soru Sorma Bahsi)

Ayrıca kişi bilmediğini bilecek. Çünkü soru sormak da bir bilinç işidir; bir farkındalık halidir. Bilmediğinin farkında olmak öğrenmenin temel şartıdır. Giriş: Herhangi bir sohbete iştirak eden Müslüman kişi, soru sormanın ehemmiyetini ve bunun bir sorumluluk gerektirdiğini bilmelidir. Bu sorumluluğun hem kendine karşı, hem sorduğu kişiye karşı, hem soruya ve verilecek cevaba karşı, hem de Allah’a […]

Sohbet Adabı-1

Giriş Bilmek gerekir ki sohbet ortamları Allah’ın Müslümanlara en büyük lütuflarındandır. Sohbet ortamlarından kastettiğimiz ise İslâm’ın öğretildiği özel ve genel bütün ortamlarla beraber Müslümanların bir araya geldiği, bilişip tanıştığı ve kardeşlik bağlarını pekiştirdiği her ortamdır. Değil mi ki, sahabeyi (ra) sahabe yapan, Rasulullah’ın (sa) sohbetidir. Sohbet, iman edenlerin kalplerini diri tutar, katılıktan muhafaza eder, aklı […]

İTİSAM FIKHINA GİRİŞ

Beni Âdemin iki dünya saadetini temin etme hedefindeki İslam düşüncesi tabiatıyla bireysel ve toplumsal ilişkilere dair kapsamlı hükümler getirmiştir. İslam düşüncesinin temel hususiyetlerinden birisi de vakıayı göz önüne alan gerçekçiliğidir. İnsanın nevi şahsına münhasır bir varlık olması, her bir insanın bir âlem olması ile sosyal bir yapıda halk edilmesi ben-biz dengesine dair ferdi ve ictimai […]