Buhari ve Kitabü’rrikak

İmam Buhari’nin (r.a.) es-Sahih’inde yer alan ana başlıklardan biri de Kitabu’r-Rikak’tır. Hz. Peygamber’in (a.s.) sünnetine ve sözlerine gösterdiği rikkat münasebetiyle asırlardır ümmet içinde haklı bir konuma ve değere sahip olan İmam Buhari (r.a.), muhalled eseri es-Sahih’de rikkate dair müstakil bir bahis açarak bu hususta Resulullah’ın (a.s.) örnekliklerinden bir kaçını sunmuştur. Bu bahiste yer alan hadisleri […]