ÇAĞDAŞ DÜNYADA YASAMA KAYNAĞI OLARAK KUR’AN

Giriş “Ey iman edenler! Allah’ın ve Rasulünün önüne geçmeyin, Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah her şeyi işiten ve bilendir.”(1) Kur’an, biz Müslümanlara Müslümanca bir hayatın olmazsa olmaz şartı olarak Allah ve Rasulüne karşı haddimizi bilmek olduğunu öğretir. Ayrıca bu haddini bilme durumu imanın da bir gereğidir; sadece ahlaki-vicdani bir olgu olmayıp hayatın her noktasında kendini gösteren, […]