FİKRİYAT EVRENİNDE MEFHUMLAR

 Her düşünce sistematiğinin, her dinin, her ideolojinin nevi şahsına münhasır bir dili, literatürü, kavramları ve edebiyatı vardır. Belki de bu işin doğasıdır ve dahi olması zaruridir. Davanın, düşüncenin oluşumunda ve mesajının iletilmesinde anahtar rol ve fonksiyon mefhumlar, kavramlar üzerindedir. Bir dava ve düşünceyi var kılan kilit kodların aktarılması anlamında temel kavramlar bir yönüyle eğitim konusu […]