İngiliz Doğu Hindistan Şirketi

KİTAP TAHLİLİ İNGİLİZ DOĞU HİNDİSTAN ŞİRKETİ Ülkeler şirketlerini destekliyor, desteklenen şirketler vergi veriyor, vergilerle ülkenin siyasi – askeri gücü artıyor. Bir dönem baharat, sonra tekstil, sonra çay-afyon ticareti büyük avantaj sağlıyor, aşırı bir kar potansiyeli var ve çoğu zaman hakim ülkenin askeri gücünü artırıyor. Coğrafi Keşifler denilenler aslında Ticari Keşiflerdir! Dolayısıyla sadece kaptan olmak yetmiyordu, […]

Bir tevhid eylemi: NAMAZ

KİTAP TAHLİLİ Bir tevhid Eylemi; NAMAZ “KUR’AN’IN tevhidden sonra ikinci çağrısı namazdır; çünkü namaz, dinin direği ve olmazsa olmaz kuralıdır. Namaz, imanla küfür arasında bir perdedir ve amellerin en faziletlisidir. Namaz, cennetin anahtarı, müminin miracı ve alamet-i farikasıdır.” İSLAM’DA “tevhid akidesine iman”dan sonra, ikinci olarak namaz emri gelir; çünkü namaz dinin direği, müminin miracı ve […]

KUR’AN’A GÖRE DÖRT TERİM

KİTAP TAHLİLİ kURAN’A GÖRE DÖRT TERİM İLAH, RAB, DİN ve İBADET; bu dört terim Kur’an terminolojisinde temel bir öneme sahiptir.Kur’an’ın tüm daveti yalnızca Allah Teala’nın Rab ve İlah olduğu şeklindedir.O’ndan başka ne herhangi bir İlah ve Rabbe herhangi bir uluhiyet ve ne de rububiyet vardır.O’nun şeriki de yoktur.Bu yüzden sadece O’nun İlah ve Rab olarak […]

BORSA VE HİSSE SENEDİ ALIM SATIMI

Ekonomik ilişkilerin çeşitlendiği ve sermayeye dayalı uygulamaların yoğunluk kazandığı günümüzde borsa ve hisse senetleri, bu yoğunluğun en önemli konularından birisi haline gelmiştir. Ayrıca söz konusu hisse senetleri bir ortaklılık belgesi olmaktan daha çok alım satıma dönük bağımsız bir mal halini almıştır. Öncelikle menkul kıymetler borsasında işleme tabi tutulan hisse senedi, tahvil, hazine bonosu gibi meselelerin ne anlam ifade ettiklerine bakalım; […]

SEYYİD KUTUB

9 Ekim 1906’da Mısır’ın Asyût vilâyetine bağlı Mûşâ köyünde doğdu. Hindistan kökenli olan babası el-Hâc Kutub b. İbrâhim, Mısır’ın İngiliz işgalinden kurtulması için çalışan el-Hizbü’l-Vatanî’nin aktif bir üyesiydi. Seyyid Kutub ilk öğrenimini köyünde tamamladı. 1921 başlarında Kahire’ye giderek eğitimine devam etti. 1926’da Öğretmen Okulu’ndan mezun olunca Külliyyetü Dâri’l-ulûm’un hazırlık sınıfına girdi, iki yıl sonra da Dârü’l-ulûm’a kaydoldu. Öğrencilik yılları sırasında Abbas Mahmûd el-Akkād ile tanıştı ve görüşlerinden etkilendi. Üniversitedeki öğrenci hareketlerine katıldı. Ayrıca edebiyatla ilgilendi. 1933’te üniversiteden mezun oldu ve ardından altı yıl kadar ilkokul öğretmenliği yaptı. Eğitim sisteminin düzelmesi için çeşitli reform taslakları hazırladı. Seyyid Kutub’un Akkād’a olan yakınlığı edebiyat dünyasında hızla yükselmesinde büyük rol oynadı, Akkād ve çevresiyle birlikte edebî tartışmalara katıldı. Öğrencilik yıllarında girdiği Vefd Partisi’nden 1942’de ayrılarak Sa‘diyyîn Partisi’ne üye oldu. Ancak 1945’te siyasî partilerle ilişkisini kesti.

HASAN el-BENNÂ

حسن البنّا Hasen Ahmed Abdurrahmân el-Bennâ (1906-1949) 14 Ekim 1906 tarihinde Mısır’ın Buhayre vilâyetine bağlı Mahmûdiye kasabasında doğdu. Babası, el-Fetḥu’r-rabbânî li-tertîbi Müsnedi’l-İmâm Aḥmed b. Ḥanbel eş-Şeybânî adlı eserin müellifi olan ve geçimini saatçilikle sağladığı için Sââtî lakabıyla tanınan Ahmed b. Abdurrahman el-Bennâ’dır. İlk öğrenimini babasından gören Hasan, sekiz yaşında Mahmûdiye’deki klasik eğitim veren Medresetü’r-reşâdi’d-dîniyye’ye girdi. Burada Kur’ân-ı Kerîm’in […]

MALCOLM X

(1925-1965) 19 Mayıs 1925’te Omaha’da (Nebraska) doğdu. Asıl adı Malcolm Little’dir. Zencilerin Amerika Birleşik Devletleri’nde özgürlüklerine kavuşamayacaklarına ve dolayısıyla Afrika’ya geri dönmeleri gerektiğine inanan Reverend Earl Little adlı bir Baptist rahibinin oğludur. Dört kardeşi beyazlarca öldürülen babası 1931’de fâili meçhul bir cinayet sonucu hayatını kaybedince Malcolm ve bir kısmı üvey olan yedi kardeşi Refah Kurumu […]

İHH’dan Dijital Hafıza-Filistin mücadelesi

İHH‘den yapılan açıklamaya göre, toplumsal hafızaya katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen merkez, Filistin meselesini teknolojinin ve dijitalliğin sağladığı imkanlarla kayıt altına alıyor. Merkez, farklı ve özgün içerikleriyle her kesimden insana hitap edip Filistin’de yaşananları aktarmayı ve bunları ortak bir hafızada depolamayı planlıyor. Merkez, internet sitesi, yayınevi, raporlar, dijital müze, mobil uygulamalar, oyunlar, çizgi filmler ve […]

Ayasofya, Ne Kadar Sabırlısın?

Artık Ayasofya’nın açılması, bu oruç günlerinde ışığa susamış şerefelerinin hakikatin aydınlığına ve sesine kavuşturulması, umudun uzayan gün ışığı altın mahyalarla donatılması bir zaruret haline gelmiştir. İlerisine geçilmez ve geri dönülmez bir zaruret haline.İstanbul’un fetih sembolü olarak mihrabı Mekke kıblesine doğrultulmuş ve beş yüz yıl minarelerinden Allah ismi yükseltilmiş bu camimizin, kırk yıla yakındır gömüldüğü karanlıktan […]

Kudüs Bizim İçin Neden Önemli?

Kudüs ve çevresi Kur’an-ı Kerim’de “mukaddes arz” diye ifade edilmektedir. Kudüs ve çevresini düşündüğümüzde en önemli yerin Mescidi Aksa olduğunu görmekteyiz. Mescidi Aksa, İsra Suresi 1. ayette Rabbimiz tarafından “çevresini bereketli kıldığımız” diye tanıtılmaktadır. Mescidi Aksa, ismi itibariyle tesmiye-i rabbanidir. Mescidi Aksa ismini Rabbimiz takdir etmiştir. Ancak Mescidi Aksa’nın ismen geçtiği tek ayette çevresinin bereketli kılınmış olduğunun vurgulanması üzerinde durmakta fayda var.