BORSA VE HİSSE SENEDİ ALIM SATIMI

Ekonomik ilişkilerin çeşitlendiği ve sermayeye dayalı uygulamaların yoğunluk kazandığı günümüzde borsa ve hisse senetleri, bu yoğunluğun en önemli konularından birisi haline gelmiştir. Ayrıca söz konusu hisse senetleri bir ortaklılık belgesi olmaktan daha çok alım satıma dönük bağımsız bir mal halini almıştır. Öncelikle menkul kıymetler borsasında işleme tabi tutulan hisse senedi, tahvil, hazine bonosu gibi meselelerin ne anlam ifade ettiklerine bakalım; […]

İTİSAM FIKHINA GİRİŞ

Beni Âdemin iki dünya saadetini temin etme hedefindeki İslam düşüncesi tabiatıyla bireysel ve toplumsal ilişkilere dair kapsamlı hükümler getirmiştir. İslam düşüncesinin temel hususiyetlerinden birisi de vakıayı göz önüne alan gerçekçiliğidir. İnsanın nevi şahsına münhasır bir varlık olması, her bir insanın bir âlem olması ile sosyal bir yapıda halk edilmesi ben-biz dengesine dair ferdi ve ictimai […]