SEYYİD KUTUB

SEYYİD KUTUB

9 Ekim 1906’da Mısır’ın Asyût vilâyetine bağlı Mûşâ köyünde doğdu. Hindistan kökenli olan babası el-Hâc Kutub b. İbrâhim, Mısır’ın İngiliz

SEYYİD KUTUB

HASAN el-BENNÂ

MALCOLM X